Μεταβολικό Σύνδρομο

Το Μεταβολικό Σύνδρομο: 16 χρόνια μετά την πρώτη οριοθέτησή του

Όταν ο καθηγητής Reaven στα τέλη της δεκαετίας του ’80 οριοθετούσε ένα νέο σύνδρομο, το σύνδρομο χ ή σύνδρομο Reaven, ούτε ο ίδιος δεν θα μπορούσε να φανταστεί πόσο τα επόμενα χρόνια  η επιστημονική κοινότητα θα ασχολείτο με το σύνδρομο αυτό: με τα στοιχεία του συνδρόμου, με τους μηχανισμούς που συνδέουν τις παραμέτρους