ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Στην παρούσα έκδοση καταγράφεται ο απολογισμός των δραστηριοτήτων του Διαβητολογικού Κέντρου κατά τη διάρκεια του 2015.

Απολογισμός που επιμερίζεται σε σεμινάρια, σε επιστημονικές εκδηλώσεις, σε εργασίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, σε δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, σε πειραματικές μελέτες, σε εκπόνηση διατριβών, σε ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Κέντρου και βεβαίως σε ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των λειτουργούντων ιατρείων (διαβητολογικό, παχυσαρκίας, διαβητικού ποδιού, εγκυμοσύνης, αντλιών).

Στο πολύπλευρο όπως θέλουμε να πιστεύουμε έργο συνέβαλαν με τη συνεπή και συνεχή παρουσία οι συνεργάτες του κέντρου, Σ. Ηρακλειανού (Δ/ντρια), Α. Καμαράτος (Δ/ντης), Α. Σερέτη (Δ/ντρια), Ι. Πρωτοψάλτης (Δ/ντης), Α. Παπαζαφειροπούλου, Σ. Μπακογιάννη (Επισκέπτρια Υγείας), Λ. Καραγιάννη (Επισκέπτρια Υγείας  Χ. Δημητρακόπουλος (Ψυχολόγος), Π. Φακατσέλη (Διαιτολόγος), Σ. Νικολοπούλου  (Νοσηλεύτρια),  Σ. Μπαζίνα (Νοσηλεύτρια), A. Τσουκαλά (Νοσηλεύτρια), Ε. Χρηστοδούλου (Γραμματέας), Β. Κεστεκίδου (Γραμματέας).

 

Δρ. Α. Μελιδώνης

Υπεύθυνος Δ. Κ.
Συντονιστής Διευθύντης

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015