Νομοθεσία για ινσουλινοεξαρτώμενα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67%

Διαβάστε εδώ τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις περιπτώσεις ινσουλινοεξαρτώμενων ασθενών με ποσοστό αναπηρίας 67%