Σύνθεση, Λειτουργία, Ιατρεία και Τμήματα του Διαβητολογικού Κέντρου

Ραντεβού κλείνονται στη Γραμματεία Τακτικών Ιατρειών: τηλ. 1535 

 

Στις παρακάτω σελίδες μπορείτε να πληροφορηθείτε λεπτομερώς για τη Σύνθεση, τη Λειτουργία και τα διαθέσιμα Ιατρεία και Τμήματα του Κέντρου μας.