Νομοθεσία για Ινσουλινοεξαρτώμενα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67%

 • Προνιακό επίδομα ανά δίμηνο, στα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη (παιδιά και συζύγους). Νόμος 2866 του 1995 ΦΕΚ 629Β
 • Φορολογική απαλλαγή ύψους 2.400 ευρώ ετησίως βάσει του Νόμου 3522 του 2006ΦΕΚ 276 παρ 2 άρθρο Β
 • Μείωση φόρου 60% από γονική παροχή ή δωρεά, ή κληρονομιάς πέρα του ποσού των 114,117 ευρώ. Νόμος 2579 του 1998 άρθρο 14
 • Φορολογική απαλλαγή πρώτης κατοικίας που αποκτάται από γονική παροχή. Νόμος 1828 του 1989 άρθρο 23 παρ. 6
 • Πρώτη κατοικία με απαλλαγή φόρου για στεγαστική κάλυψη 90τ.μ. Νόμος 3522 του 2006 ΚΕΦ Β. άρθρο 16 παρ. 14
 • Επιδότηση στεγαστικού δανείου για αγορά πρώτης κατοικίας ή ανέγερση ή επισκευή κατοικίας με όσα άτομα έχουν πλέον των 1400 ενσήμων και εφόσον έχουν καταβάλλει εισφορές στο ΙΚΑ, φορέας υλοποίησης, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)
 • Επιδότηση ενοικίου από τον ΟΕΚ εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 1500 μέρες εργασίας. Απόφαση Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Διατάξεις Κανονισμών «περί προϋποθέσεων παροχών»
 • Εισαγωγή των νέων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Νόμος 2640 του 1998, ΦΕΚ 78α. Νόμος 2817 του 2000
 • Επιδότηση νέων θεσμών εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης τετραετούς διάρκειας. Τους 36 μήνες επιχορηγείται ο εργοδότης με είκοσι επτά (27) ευρώ ημερησίως για 25 ημέρες το μήνα. Τους υπόλοιπους 12 μήνες υποχρεούται να πληρώσει ο εργοδότης. Προσαύξηση κατά 1,5 ευρώ την ημέρα εάν η προσλαμβανόμενη είναι γυναίκα.
 • Επιχορήγηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών από 16.000 ευρώ έως 18.100 ευρώ (έτος 2006) με προσαύξηση 1.500 ευρώ εάν η προσληφθείσα είναι γυναίκα με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αριθμός 2 0295/20-04-2005
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται σε ανέργους ηλικίας μέχρι 29 ετών, εφόσον έχουν παραμείνει εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ επί ένα συνεχές δίμηνο τουλάχιστον. Νόμος 2639 του 1998 αρ. 18 παρ. 1539
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται σε ανέργους ηλικίας άνω των 29 ετών έως και 55 ετών, εφόσον έχουν παραμείνει εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ επί 12 τουλάχιστον μήνες Ν. 2708/99 αρ. 5
 • Προϋπόθεση των δύο ανωτέρω παροχών είναι να έχουν πραγματοποιήσει ασφάλιση σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό 600 ημέρες εργασίας, οι οποίες αυξάνονται ανά 100 ημέρες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του 30ου έτους ηλικίας και μέχρι τα 54.
 • Άδεια 6 ημερών πλέον της ετήσιας κανονικής άδειας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Ν. 2683 του 1999 αρ. 5 παρ. 2
 • Άδεια 22 ημερών μετ’ αποδοχών, για περιοδική νοσηλεία, επιπλέον αναρρωτικής άδειας και πέραν της κανονικής άδειας για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων. Ν. 2683 του 1999 αρ. 5 παρ. 7
 • Προσλήψεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Ν. 2643 του 1998 ΦΕΚ 220α
 • Κοινωνικό τουρισμό 7 ημερών κάθε χρόνο μετά συνοδού ανεξαρτήτως εισοδήματος (Ν2224 του 1994 άρθρο 20 παρ. 7) Φορέας υλοποίησης Οργανισμός Εργατικής Εστίας
 • Κάρτα ελευθέρων διαδρομών δωρεάν για την αστική συγκοινωνία (ΗΣΑΠ, ΜΕΤΡΟ, ΕΘΕΛ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΙ). Στα υπεραστικά λεωφορεία και στον ΟΣΕ έκπτωση 50% Ν. 2072/92 φορέας υλοποίησης Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τμήμα πρόνοιας και στα κατά τόπους ΚΕΠ
 • Κάρτα πολιτισμού για δωρεάν ή μειωμένη είσοδο σε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Πληροφορίες στο τηλ. 800-1-100 100
 • Βοήθεια στο σπίτι – Προγράμματα που υλοποιούν οι δήμοι με ομάδες υποστήριξης (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, καθαριστές, νοσηλευτές) σε θέματα υγείας, καθαριότητας κλπ.
 • Έκπτωση του ΦΠΑ από 19% σε 9% για αντλίες συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης, βελόνες για πένες ινσουλίνης, ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος, κάλτσες. Ν 3522/αρ. 2 παρ. 48,49,56,57 αρ. Φύλλου 276
 • Μείωση δημοτικών φόρων μέχρι 50% από το λογαριασμό της ΔΕΗ Ν. 3463 του 2006/άρθρο 202 παρ. 3 φύλλο 114
 • Για τα οικονομικά ασθενέστερα μέλη μας, παρέχονται τρόφιμα από τα αποθέματα παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των συλλόγων των ατόμων με διαβήτη που είναι φορείς μέλη της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και της ΕΣΑμεΑ και είναι εγγεγραμμένοι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στις κατά τόπους Νομαρχίες.